fbpx

Tilaa ilmainen kampanja-auditointi tästä!

Mitkä ihmeen evästeet?

Viivi Kohtanen | 12.11.2021

Evästekäytännöt muuttuvat

Markkinoijien ja kolmannen osapuolen evästeiden pitkään kestänyt taival on päättymässä. Useammat selaimet ovat jo lopettaneet kolmannen osapuolen evästeiden tukemisen, joka tulee vaikuttamaan suuresti digimarkkinoinnissa.

Mitä muutoksia on tulossa?

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) ja muiden tietosuoja-asetusten myötä verkkosivukäyttäjien yksityisyyttä suojellaan terävämmin. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivujen on avoimesti ilmoitettava mitä asiakasdataa ne keräävät, säilövät ja jakavat eteenpäin.

Osa selaimista, kuten Safari ja Mozilla Firefox ovat jo lopettaneet kolmannen osapuolen evästeiden tukemisen. Myös Google on ilmoittanut lopettavansa kolmannen osapuolen evästeiden tukemisen Chrome-selaimessaan vuonna 2023. Googlella on kuristusote selainmarkkinoilla maailmanlaajuisesti, joten markkinoijilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin rakentaa mainonnan toimintasuunnitelmansa uudelleen. Todennäköisesti evästeisiin liittyviä päivityksiä Chromeen voi olla luvassa vielä ennen vuoden 2023 määräaikaa, sillä jokaisella selaimen muutoksella on yleensä aina vaikutuksia mainontaan, medialiiketoimintaan ja verkkosivustojen kaupallistamiseen.

Mitä evästemuutokset tarkoittavat markkinoijan näkökulmasta?

Nyt jos koskaan on oikea aika tehdä hyvä toimintasuunnitelma ajalle, jolloin kolmannen osapuolen evästeet lakkaavat toimimasta. Mitä tämä sitten tarkoittaa?

Viime vuosien aikana tutuksi noussut markkinoinnin kohdentaminen tulee nykyisessä muodossaan päättymään. Tämä tarkoittaa sitä, että menestyäkseen nykyaikaisessa mainosympäristössä, markkinoijan tulee sovittaa toimintaansa jatkaakseen käyttäjädatan keräämistä ja mainosten kohdistamista eri kanavissa. Tulevat muutokset tuovat mukanaan positiivisia asioita, kuten mainonnan läpinäkyvyyden lisääntymisen ja verkon käyttäjien yksityisyyden tehostamisen. Käyttäjädataa kerätään tulevaisuudessa vain suostumuksesta, mikä todennäköisesti lisää kuluttajien tyytyväisyyttä. 

On selvää, että yritykset jotka pystyvät rakentamaan hyvän luottamussuhteen asiakkaisiinsa, menestyvät tulevaisuudessa paremmin. Avainasemassa on avoimuus, jolloin asiakas luovuttaa henkilödataansa käyttöösi helpommin, kun hän ymmärtää miksi ja miten käytät hänen tietojaan sekä pyrkimystäsi parantaa heidän asiakaskokemustaan.

Mitä ottaa huomioon verkkosivuille liitettävässä bannerissa?

Evästeistä ja muusta tietojen käytöstä tai tallentamisesta, joka edellyttää käyttäjän suostumusta, on informoitava kattavasti ja ymmärrettävästi. Bannerissa tai muussa suostumuksen pyytämiseen käytettävässä menettelyssä on vähintään syytä eritellä: 

– käytössä olevat evästeet ja niiden kaltaiset tekniikat ja niiden tyyppi

– jaotteluun voi käyttää esimerkiksi seuraavaa: välttämättömät, toiminnalliset, personointi, mainonta, sosiaaliseen mediaan liittyvät, analytiikka, muut

– kunkin evästeen käyttötarkoitus eli mitä tietoja evästeellä kerätään ja mihin tarkoitukseen

– kunkin evästeen voimassaoloaika

– tieto siitä, jaetaanko evästeiden kautta tallentuvia tietoja kolmansille osapuolille, keitä nämä tahot ovat ja mitä tietoja siirretään

Näiden lisäksi banneri voi sisältää yksityiskohtaisempiakin tietoja tai esimerkiksi linkin tarkempiin tietoihin palvelun evästeistä tai yksityisyyskäytännöistä. Lisäksi on huomioitava, että silloin kun on kyse henkilötiedoista, yleisen tietosuojaasetuksen informointia koskeva 13 artikla tulee myös sovellettavaksi.

Mitä toimenpiteitä voin tehdä ennen kuin evässtemuutokset astuvat voimaan?

Vaikka kolmannen osapuolen evästeet ovat tulossa tiensä päähän – ei ole syytä panikoida. Uusia ratkaisuja digimarkkinointiin on kehitteillä jatkuvasti ja on vain ajan kysymys, milloin ne saadaan käyttöön. Odottamisen sijasta on muutama toimenpide, joihin kannattaa jo nyt kiinnittää huomiota:

– hyödynnä ensimmäisen osapuolen dataa

– suunnittele miten hyödynnät nykyistä tietokantaasi

– kasvata asiakastietokantaasi

– siivoa kontaktilistasi säännöllisesti

Kaipaatko lisätietoa, mitä toimenpiteet käytännössä pitävät sisällään? Heitä meille viestiä WhatsApp:lla!

Onko sinulla oikeasti varaa jatkaa samaan tyyliin kuin aikaisemminkin?