fbpx

Tilaa ilmainen kampanja-auditointi tästä!

Mittaa menestyksesi oikein: SMART-strategia markkinoinnin onnistumisen mittareihin

Viivi Engström | 1.12.2023

Markkinointi on kuin matka tuntemattomaan, mutta oikeiden mittareiden avulla voit varmistaa, että olet oikealla tiellä kohti menestystä. SMART-ajattelumalli tarjoaa tehokkaan lähestymistavan, joka tekee markkinoinnin tulosten mittaamisesta älykästä ja tavoitteellista.

SMART-ajattelumallin rakenne

Spesifinen (Specific):
Kun käytät SMART-ajattelumallia kasvuhakkeroinnissa, määrittele tarkasti, mitä haluat saavuttaa. Sen sijaan, että asetat yleisen tavoitteen, kuten ”lisäämme käyttäjien määrää”, aseta spesifi tavoite, esim. ”kasvatamme päivittäisten käyttäjien määrää mobiilisovelluksessamme 30% kuukauden aikana.”

Mitattava (Measurable):
Kun tavoite on spesifinen, se on myös mitattavissa. Käytä konkreettisia mittareita seurataksesi kasvua. Esimerkiksi, miten voit mitata päivittäisten käyttäjien kasvua? Onko se uusien rekisteröityneiden määrä vai aktiivisten käyttäjien lisääntyminen?

Saavutettava (Achievable):
Arvioi realistisesti resurssejasi ja mahdollisuuksiasi. Kasvuhakkeroinnissa tämä voi liittyä esimerkiksi saatavilla oleviin markkinointikanaviin ja budjettiin. Aseta tavoite, joka on haastava mutta saavutettavissa nykyisillä resursseillasi.

Relevantti (Relevant):
Varmista, että kasvuhakkerointitavoitteesi liittyy suoraan liiketoimintastrategiaasi ja tukee yrityksesi kasvua. Esimerkiksi, jos tavoitteenasi on nopea käyttäjien hankinta, valitse kasvuhakkerointistrategia, kuten sosiaalisen median mainonta, joka tukee tätä tavoitetta.

Aikarajoitettu (Time-bound):
Aseta aikaraja tavoitteen saavuttamiseksi. Kasvuhakkerointi on usein nopeaa ja ketterää, joten voit asettaa lyhyitä aikarajoja. Esimerkiksi, ”kasvatamme päivittäisten käyttäjien määrää mobiilisovelluksessamme 30% seuraavan kuukauden aikana.

SMART-ajattelumalli kasvuhakkeroinnin ohjaavana voimana

Lopuksi, kun sovellat tätä ajattelumallia kasvuhakkeroinnissasi, varmistat, että tavoitteesi ovat selkeitä, mitattavia, saavutettavissa, relevantteja ja aikarajoitettuja. Älykäs lähestymistapa auttaa sinua optimoimaan resurssit ja tekemään tietoisempia päätöksiä kasvunsa vauhdittamiseksi. On aika panna SMART-ajattelumalli käytäntöön ja viedä kasvuhakkerointisi seuraavalle tasolle!

Eikö markkinointi tuota tuloksia?