fbpx

Tilaa ilmainen kampanja-auditointi tästä!

Service Level Agreement (SLA): Avain tehokkuuteen ja asiakastyytyväisyyteen

Viivi Engström | 27.10.2023

Mikä ihmeen SLA?

Service Level Agreement (SLA), eli palvelutasosopimus, on sopimusasiakirja, joka määrittelee palveluntarjoajan ja asiakkaan väliset sitoumukset ja odotukset. Tämä sopimus määrittelee palvelun laadun, toimitusajan ja muut tärkeät yksityiskohdat. SLA:ta käytetään yleisesti IT-palveluissa, pilvipalveluissa, telekommunikaatiossa ja monilla muilla palvelualoilla.

Miksi Service Level Agreement on tärkeä toimialasta riippumatta?

Tiedätkö, miten SLA voi auttaa sinua parantamaan liiketoimintasi tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä? Tässä listattuna muutama seikka, jonka ansiosta SLA on tärkeä juuri sinulle ja yrityksellesi.

 1. Laadunvarmistus: Palvelutasosopimus takaa, että palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan sovitun palvelun tiettyyn laatuun. Tämä varmistaa, että asiakkaat saavat odottamansa palvelutason.

 2. Vastuunmääritys: Se määrittelee selkeästi kummankin osapuolen vastuut. Tämä auttaa estämään mahdollisia epäselvyyksiä ja riitoja palvelun toimittamisen aikana.

 3. Tehokkuus ja tuottavuus: Se auttaa parantamaan palvelujen tehokkuutta ja tuottavuutta. Palveluntarjoajat pyrkivät täyttämään SLA:ssa asetetut vaatimukset, mikä voi johtaa parempaan palvelunlaatuun.

 4. Asiakastyytyväisyys: Kun palveluntarjoaja täyttää SLA:ssa sovitut vaatimukset, se voi lisätä asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaat voivat luottaa siihen, että palvelu toimii luotettavasti ja tehokkaasti.

 5. Riskienhallinta: Palvelutasosopimus auttaa hallitsemaan riskejä. Jos palveluntarjoaja ei täytä sopimuksen ehtoja, seurauksena voi olla korvauksia tai muita sopimuksenmukaisia seuraamuksia.

Mitä palvelutasosopimukseen tulisi sisällyttää?

Palvelutasosopimukseen tulisi sisällyttää useita keskeisiä osia, kuten:

  1. Palvelun kuvaus: Yksityiskohtainen kuvaus siitä, mitä palvelu sisältää.

  2. Palvelutasotavoitteet: Selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet, jotka palveluntarjoaja sitoutuu saavuttamaan.

  3. Toimitusaika: Tieto siitä, kuinka nopeasti palvelu tarjotaan.

  4. Tuki ja ylläpito: Kuinka asiakkaat voivat saada tukea ja miten ylläpito on järjestetty.

  5. Häiriöiden käsittely: Menettelytavat, joita noudatetaan, kun palvelussa ilmenee ongelmia tai häiriöitä.

  6. Seuranta ja raportointi: Kuinka palvelun suorituskykyä ja noudatettavia SLA-vaatimuksia seurataan ja raportoidaan.

Esimerkki palvelutasosopimuksesta

Kuvitellaan, että yritys A tilaa pilvipalveluntarjoajalta B webhotellipalvelun. SLA:ssa määritellään, että palvelimen käytettävyys on oltava vähintään 99,9% kuukausittain, ja palveluntarjoajan on vastattava kaikkiin asiakkaan tukipyyntöihin 24 tunnin kuluessa. Jos palveluntarjoaja ei täytä näitä vaatimuksia, asiakas voi saada hyvitystä tai muita sopimuksenmukaisia etuja. Eikä tässä ole vielä kaikki: asiakas saattaa suurella todennäköisyydellä tuntea pettymystä, jos hän ei saa vastausta sovitussa ajassa – jos ollenkaan.

Yhteenveto

Service Level Agreement (SLA) on tärkeä asiakirja, joka auttaa määrittelemään palvelun laadun ja sitoumukset palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä. Se edistää tehokkuutta, vastuunmääritystä ja asiakastyytyväisyyttä, samalla kun se auttaa hallitsemaan riskejä. Yrityksille on elintärkeää laatia selkeitä ja realistisia SLA-sopimuksia varmistaakseen liiketoimintansa sujuvan toiminnan ja asiakastyytyväisyyden.

Oletko valmis panostamaan parempaan asiakastyytyväisyyteen? Nyt on sen aika!

Eikö perinteinen markkinointi tuota tuloksia?