fbpx

Tilaa ilmainen kampanja-auditointi tästä!

Hyväkään liidi ei muutu itsestään kaupaksi

Jari Moisio | 07.09.2021


Kassavirtabudjetti on erittäin hyvä työkalu hahmottaa, suunnittella ja johtaa yrityksen taloutta. Tämä toimii kun saatavien tyypilliset kiertoajat on huomioitu ja kulupuoleen on budjetoitu myös yllätyskerroin mukaan ja laadittuun budjettiin on sitouduttu yrityksen ylintä johtoa myöten.


Aalto-yliopiston rahoituksen professorin, Vesa Puttosen keynote-puhe keväältä 2019

[1] tarjoaa esimerkin taseen ulkopuolisista sitoumuksista:

Vesan mukaan suomalaisten eläkevarallisuus on luokkaa 200 mrd. euroa, joka on ns. jemmassa.

Vastaavasti luvatut eläkkeet ovat luokkaa 700 mrd. euroa.

Eläkejärjestelmän on tarkoitus hyödyttää toistaiseksi määräämättömällä aikahorisontilla sen piiriin kuuluvia kansalaisia. Rahavirta on koko ajan kahdensuuntainen. Samoin yhtiö tekee jatkuvasti erilaisia sopimuksia ja linjanvetoja, kuten palkkio- ja bonusmallit. Yhtiö saattaa myös olla positioinut itsensä esimerkiksi ylemmän keskiluokan palveluntarjoajaksi, jolloin on luonnollista, että asioiden täytyy vedota siihen kohderyhmään, joka johtaa siihen, että asioiden täytyy näyttää tietynlaiselta. Ja tietynlaiselta näyttäminen maksaa vuodessa enemmän kuin jonkin toisenlaiselta näyttäminen.

Kiteytetysti; taseen ulkopuoliset sitoumukset huomioimalla saat lisää näkemystä talousjohtamiseen myös hyvin pitkän aikavälin näkökulmasta, koska johdat vähintäänkin ihmisten mielikuvia. Ja kuten kaikki tiedämme, mielikuvat johtavat meitä ihmisiä.
[1] https://www.youtube.com/watch?v=YDqdHqI4IL8

Psstt.. voit nyt myös kuunnella kaikki blogimme

Tänä päivänä liidien hankkiminen on suhteellisen helppoa verrattuna vielä 2000-luvun alkuun ja sitä edeltävään aikaan. Nyt aikaa käytetään sähköisissä medioissa merkittävä osa koko mediakulutuksesta. Ja trendi jatkaa kasvua. Myös markkinoijan on syytä olla liikkeellä siellä, missä omat potentiaaliset asiakkaatkin ovat. Ja potentiaalisten ostajien tunnistaminen on helppoa, kun käytössä ovat oikeat kanavat ja välineet. Tässä monesti ammattilaiset tuovat merkittävän avun tehostaen liidien hankkimista.

Koska sähköiset mediat ovat digitaalisia eli mahdollistavat tiedon hankkimisen sekä potentiaalisen asiakkaan identifioimisen, on myös kiinnostavan ostajan ostoprosessi tunnistettavissa. Tästä on paljon apua, mikäli haluat sujuvoittaa asiakashankintaa, kohdata luottamusta herättäen sinusta kiinnostuneet ostajat sekä ennen kaikkea unohtaa perinteisen mainonnan keinot ja ryhtyä vuorovaikutukseen oman asiakaskohderyhmäsi kanssa.

Kilpailu asiakkaista käydään palvelulla

Ostamisesta 90 % on psykologiaa. Vai kuinka monta kertaa teet itse ostopäätöksen puhtaasti rationaalisesti järkeen perustuvilla kriteereillä? Jotta ostaja tekee ostopäätöksen, kaipaa hän usein apua päätöksen tekemiseen. Tämä on tärkeä muistaa, kun lähdet rakentamaan asiakkuutta. Todellisuudessa asiakas ei osta tuotetta tai palvelua, vaan kokonaisuuden. Siinä on usein tuotteiden lisäksi myös palvelua mukana. Kilpailu asiakkaista käydään tänä päivänä palveluilla, sillä tuotteet ovat usein teknisesti samalla tasolla. Mutta miten rakentaa asiakaslähtöisesti oikeanlainen ratkaisu asiakkaalle? Tämän päivän myyjä on poikkeuksetta asiantuntija. Toimialasta tai yrityksestä riippumatta. Ja jos myyjä ei osaa kysyä oikeita kysymyksiä ja ratkaista asiakkaan tarpeita täsmällisesti, ottaa kilpailija todennäköisesti asiakkuuden haltuun.

Koska sähköiset mediat ovat digitaalisia — on myös kiinnostavan ostajan ostoprosessi tunnistettavissa.

Yksi tärkeä asia vielä: ajan käyttö. Myyntityö on aikaa vievää hommaa ja mitä tehokkaammin myyntiprosessia onnistuu toistamaan, sitä tuottavampaa myyntikin on. Suoraan sanottuna mielestäni on haihattelua ajatella, että läsnäolo verkossa, myymälän kivijalassa tai sähköpostin äärellä riittää ja asiakas kyllä kysyy ja kertoo mitä tarvitsee. Ei näin. Edelleen tehokkuutta on rakentaa toimintatapa vastaamaan asiakkaan ostoprosessia ja toistaa sitä. Pyrkiä aitoon vuorovaikutukseen, kysyä ja kartoittaa sekä tuoda oikeat tuotteet että palvelut asiakkaan kulloiseenkin tilanteeseen. Tällöin asiakkaan ostokokemus paranee ja kilpailijasi heikkenee.

Joten: hanki liidejä, vie ne suunnitelmallisesti maaliin konseptilla, jota voit toistaa sekä rakenna asiakkuutta, jotta myynti veisi aina vain vähemmän aikaa.

Hanki liidejä, vie ne suunnitelmallisesti maaliin konseptilla, jota voit toistaa.

Kirjoittaja on asiakaskokemuksen uudistaja Jari Moisio, joka auttaa yrityksiä parantamaan myynnin tuottavuutta.

Haluaisitko kuulla lisää siitä, kuinka liidit käännetään tehokkaasti kaupoiksi?

Käy seuraamassa meidän somekanavia:

 instagram,  facebook,  X,  Linkedin

Onko sinulla oikeasti varaa jatkaa samalla samaan tyyliin kuin aikaisemminkin?